Milloin eläinfysioterapiaan?

Eläinysioterapian avulla kuntoutetaan eläinten tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja sekä neurologisia vaivoja. Vastaanotollani käy paljon koiria, joilla on ei- leikkausta vaativia tuki- ja liikuntaelimistön oireita, esim. selkäranagan spondyloosia eli sillottumaa, lihas- tai jännekipua, nivelrikkoa, rasitusvamma, loukkaantumisen jälkitila, ikääntymismuutoksia, ontuma tai asymmetriaa lihaksistossa. Joskus ongelman syytä ole vielä löytynyt, vaan eläimen käyttäytyminen on muuttunut ja omistaja haluaa selvittää syyn muutokseen. Koira on esimerkiksi haluton liikkumaan, ei venyttele enää, välttää hyppäämistä, liikkuu epäpuhtaasti, nuolee jalkojaan tai alisuorittaa harrastuksessaan.  Usein eläimen hoito on aloitettu eläinlääkärissä ja eläinfysioterapian avulla nopeutamme kuntoutumista.

Ortopedisen leikkaukseen johtavan kuntoutuksen taustalla on useita diagnooseja. Tavallisimpia leikkaukseen johtavia diagnooseja ovat patellaluksaatio eli polvilumpion sijoiltaanmeno, ACL- vammat eli polven eturistisiteen vammat, Legg-Perthesin tauti eli reisluun pään kuolio, lonkkadysplasia eli lonkkanivelen kasvuhäiriö, kyynär- ja olkanivelten dysplasiat, OCD eli osteokondroosisairaus. Kun joudutaan turvautumaan leikkaukseen, on leikkauksen jälkeinen kuntoutus eläinfysioterapian keinoin tärkeää.

Yleisimpiä neurologisia sairauksia koirilla ovat välilevyrappeuma ja välilevyn pullistuma, lumbosacraalistenoosi eli viimeisen lannenikaman ja ristiluun välinen ahtauma, cauda equana syndrooma eli selkäydinkanavan ahtauma, selkäydininfarkti, Wobblerin synrooma eli ahtauma kaularangan alueella, degeneratiivinen myelopatia eli selkäytimen rappeutuminen. Neurologisissa sairauksissa esiintyy usein tasapaino- ja koordinaatiohäiriöitä, asentotuntopuutoksia ja raajojen halvaantumista. Eläinfysioterapiassa pyritään kuntouttamaan koiraa niin, että se toimintakyky palautuisi niin normaaliksi kuin mahdollista tai etenevissä sairauksissa helpotetaan koiran oloa ja parannetaan elämän laatua.